начало | Състав | публикации | проекти | софтуер | контакти |  


Разработени софтуерни системи от секция ИПСВР

 • Optimization software tools for wind farm by commercial API implementation, 2016 (Screenshot)
 • Business intelligence system via group decision making, 2016, (Screenshot)
 • E-learning tool for visualization of shortest paths algorithms, 2015, (Screenshot)
 • Combinatorial optimization modeling approach for one-dimensional cutting stock problems, 2015, (Screenshot)
 • Определяне на теоретичните параметри на УНВ с отчитане влиянието на температурата, 2014, (Screenshot)
 • Web Application for Group Decision-Making, 2014, (Screenshot)
 • Web-based Tool for Preliminary Assessment of Wind Power Plant Design, 2014, (Screenshot)
 • Wind – проблемно-ориентирана изследователска система за оптимално проектиране на ветрови парк, 2009. (Screenshot)
 • LIOP-1 – Програмната система LIOP-1 е предназначена за намиране на оптимални (минимални или максимални) решения на линейни и линейни целочислени задачи
 • MULTIDECISION – Многокритериалните системи за подпомагане вземането на решения MultiDecision са предназначени за помагане на лица, вземащи решения при решаването на различни задачи за многокритериален анализ и многокритериална оптимизация. MultiDecision се състоят от две независими части: 1) подсистеми за многокритериален анализ MKA, 2) подсистема за многокритериална оптимизация MKO
 • Е-TEST – софтуерна система за самотестиране при електронно обучение, (Screenshot)
 • NVDpro – Web-базирана програмна система за проектиране на оптоелектронния канал на уреди за нощно виждане (очила, бинокли, прицели), 2008. (Demo)
 • G-Data – Програмна система за комбинаторни алгоритми върху графи, 2009. (Screenshot)
 • NVGpro – Web-базирана програмна система за проектиране на оптоелектронния канал на очила за нощно виждане, Договор с “ЕлкоФ” ООД, ш. 210179, 2007-2008. (Demo)
 • Софтуерна система за определяне на оптимални производствени разписания за зависима обработка на детайли – внедрена във фирма “РАИС” ООД, по договор с МОН - МСП-201, 2006. (Screenshot)
 • Дистанционен курс по "Програмиране на Cи" (съдържание и анотация), (Screenshot).
 • Основи на пневматиката – електронен курс за обучение и симулация във мултимедийна среда. по договор с МОН No ИО-05, 2003-2006. (Demo)
 • Тестове за самопроверка на усвоен материал (Demo)
 • ИНФО 3 - Информационна система за научната и приложна дейност на ГФИ - БАН, (Screenshot)
 • ИНФО 2 - Информационна система за научната и приложна дейност на ЦЛВГ - БАН
 • ИНФО 1 - Информационна система за научната и приложна дейност на ИИТ - БАН

Актуализация: Януари 2017