начало | Състав | публикации | проекти | софтуер | контакти |  


Секция "Информационни процеси и системи за вземане на решения" (ИПСВР)

Секция "Информационни процеси и системи за вземане на решения (ИПСВР)" осъществява научни, научно-приложни и приложни изследвания в областта на приложение на съвременните информационни технологии за оптимизация на процеси и системи за вземане на решения.

Основни тематични направления на секция ИПСВР

  • операционни изследвания за моделиране, проектиране и управление на процеси и системи,
  • оптимизация и подпомагане вземането на решения при много критерии
  • локални и уеб-базирани програмни системи за обработка на информация, оптимизация и подпомагане вземането на решения
  • моделиране и оптимизация в областта на възобновяемите източници на енергия и в областта на уредите за нощно виждане,
  • моделиране на процеси за определяне на оптимални производствени разписания,
  • методи и програмни средства за електронно обучение,
  • Web-базирани приложения и Web дизайн.

Актуализация: декември 2018