начало | Състав | публикации | проекти | софтуер | контакти |  


Контакти с членовете на секция ИПСВР

проф. д.н. Даниела Борисова
тел. (02) 979 2055; e-mail: danbor@mail.bg; ;
проф. д-р Иван Мустакеров
тел. (02) 979 3241; e-mail:
доц. д-р Васил Гуляшки
тел. (02) 979 3425; e-mail: , vggul@yahoo.com, guliashki@gmail.com
доц. д-р Леонид Кирилов
тел. (02) 979 3482; e-mail: , l_kirilov_8@abv.bg
асистент Владислава Григорова
тел. (02) 979 2441; e-mail: v.grigorova@abv.bg
асистент Христо Тошев
тел. (02) 979 3210; e-mail: hr_toshev@mail.bg
асистент Асен Тошев
e-mail: a_tochev@bas.bg, tochevassen@yahoo.com
д-р Илиян Петров
e-mail: petrovindex@bas.bg
Росен Михов
тел. (02) 979 3210; e-mail:
Зорница Атанасова
тел. (02) 979 3210; e-mail: zornitsa.atanassova{at}gmail.com, lupsingurbg@gmail.com
Лилия Атанасова
e-mail: l.c.atanassova@gmail.com
Делян Керемедчиев
e-mail: delyan.keremedchiev@gmail.com

Докторанти


Дилян Корсемов
e-mail: dilian_korsemov@abv.bg

Асоциирани членове

Виктория Димитрова: e-mail: vdimitrova@gmail.com
Илия Горанов e-mail:ilia.goranov@gmail.com
Красимира Стоянова-Чокова: e-mail: kr.stoyanova@mail.bg
Ясен Митев: e-mail: yasen.mitev@gmail.com
Актуализация: март 2019